acıklı

s.
1. 令人不安的, 令人难受的, 令人痛苦的, 使人悲伤的; 感人的: \acıklı bir sessizlik 令人不安的寂静 \acıklı haber 令人痛苦的消息 \acıklı hikâye 感人的故事 Bu tür acıklı manzaraları içim hiç götürmüyor. 我一点儿也不忍心看这种悲惨的场面。Bu yeniden buluşma ikisi için de biraz acıklı oldu. 这次重逢对两个人来说也都有点儿伤感。
2. 服丧, 治丧的: \acıklı anne 正在服丧的母亲 Kadıncağız acıklıdır. 这位妇人正在服丧。
3. 辛辣的: \acıklı yergi 辛辣的讽刺
◇ \acıklı bir hâlde 不安地, 痛苦地, 悲伤地, 忧郁地
◆ Acıklı başta akıl olmaz. 悲痛之中无理智。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • acıklı — sf. 1) Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun İçeriden ince iniltilerle karışık acıklı bir uğultu çıkıyordu. Ö. Seyfettin 2) Acı görmüş, yaslı, kederli Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum. H …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • acıklı komedi — is., tiy. Eğlendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağır basan, duygusal bir oyun türü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • acıklı başta akıl olmaz — büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ciğerini delmek — acıklı bir durum, kişiye dayanılmaz bir üzüntü vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • içi dayanmamak — acıklı bir durumu kaldıramamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • HANİN-İ HAZİN — Acıklı sızlanma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MELULÂNE — Acıklı ve mahzun bir hâlde …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • DRAMATİK — yun. Drama benzer. Heyecan verici, acıklı. * Temsil yapılmak üzere yazılan heyecan verici veya acıklı tiyatro eseri. Acıklı olanına Trajedi, gülünç olanına da Komedi denir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • dram — is., tiy., Fr. drame 1) Sahnede oynanmak için yazılmış oyun 2) Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi 3) Tiyatro edebiyatı 4) mec. Acıklı olay İhtiyarın ve umumiyetle insanın… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • feci — sf., Ar. fecīˁ Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik İkimiz de feci bir akıbete doğru yuvarlanıyoruz. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • GİRYE-FEŞAN — f. Acıklı acıklı ağlayan, gözyaşı saçan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.